Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau tekste – taisyklės) nustato jūsų (toliau tekste – klientas) ir internetinės parduotuvės balticmarket.shop (toliau – internetinė parduotuvė), kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Jonratas“, kodas 305236580, buveinės adresas: Šiauliai, Vytauto g. 110–20, teisę nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybę, mokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką ir kitas nuostatas, susijusias su internetinėje parduotuvėje vykdoma veikla.
1.2. Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, iš anksto neįspėjusi kliento, atsižvelgdama į įstatymų nustatytus reikalavimus. Klientui taikomos pirkimo metu galiojančios sąlygos.
1.3. Taisyklės taikomos, jei klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine parduotuve, užsako prekių, moka už prekes, pateikia asmens duomenis, komentuoja ir vertina prekes ar kitaip naudojasi internetinės parduotuvės informacija (toliau tekste – paslaugos).
1.4. Internetinės parduotuvės balticmarket.shop veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje, prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.5. Patvirtindamas užsakymą klientas patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė, sutinka su visomis jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.6. Jei klientas nesutinka laikytis taisyklių ir įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
1.7. Internetinė parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai atsiranda dėl to, kad klientas neskaitė taisyklių arba nesilaikė jam pateiktų rekomendacijų, nors jam buvo suteikta galimybė tai padaryti.
1.8. Internetinės parduotuvės paslaugomis gali naudotis asmenys, kurie yra:
Veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra, asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra ribojamas teismo nustatyta tvarka.
Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, gavus jų tėvų ar globėjų sutikimą, nebent jie dirba savarankiškai.
2. Sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir internetinės parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai klientas pateikia užsakymą internetinės parduotuvės puslapyje ir nurodytu el. pašto adresu gauna laišką, patvirtinantį užsakymą. Nuo to momento klientas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes ir jas priimti.
2.2. Kiekviena pirkimo ir pardavimo sutartis, sudaryta tarp kliento ir internetinės parduotuvės, yra registruojama ir saugoma balticmarket.shop parduotuvės duomenų bazėje.
2.3. Sutartis galioja iki jos įvykdymo, t. y., iki užsakytų prekių pristatymo. Sutartis taikoma visiems internetinėje parduotuvėje vykdomiems užsakymams ir pirkimams.
3. Prekių kainos ir katalogas
3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikta vaizdinė medžiaga yra iliustracinio pobūdžio, todėl gali skirtis nuo tikrosios prekės išvaizdos arba pakuotės.
3.2. Internetinėje parduotuvėje pateikiama bendroji informacija apie gamintojų siūlomą produkciją. Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už produkcijos specifikaciją, pateiktą svetainėje balticmarket.shop.
3.3. Pardavėjas parduoda prekes kainomis, kurios nurodytos prie kiekvienos prekės. Visos kainos kataloge nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
3.4. Pristatymo mokestis į prekės kainą neįskaičiuotas.
4. Užsakymo pateikimas
4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes kaip registruotas vartotojas arba be registracijos.
4.2. Pasirinkdami prekę ir jos kiekį, spustelėkite mygtuką „Į krepšelį“. Tada eikite į pirkinių krepšelį, spustelėkite mygtuką „tęsti apmokėjimą“. Pirkėjas gali bet kada pakeisti pirkinių krepšelio turinį.
4.3. Užsisakydami prekių, atidžiai ir tiksliai pateikite visus būtinus duomenis. Jie reikalingi užsakymą tvarkant ir prekių pristatymui.
4.4. Gavę užsakymo patvirtinimą, atidžiai patikrinkite visą informaciją. Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymą, jei Pirkėjas užsakyme pateikė klaidingą ar netikslią informaciją. Pristatymo adreso ar pristatymo būdo pakeitimas išsiuntus siuntą yra mokama paslauga (pristatymo mokestis priklauso nuo naujo pasirinkto pristatymo būdo), taip pat taikomas mokestis už siuntos grąžinimą pardavėjui, jei tokios paslaugos prireiktų.
4.5. Jei užsakymas pateikiamas į užsienį, klientas prisiima visą atsakomybę už muito ir (arba) kitų papildomų mokesčių ir kitų įmokų sumokėjimą, jei tokie mokesčiai taikomi paskirties šalyje.
5. Prekių siuntimas, pristatymas
5.1. Įformindamas užsakymą, pirkėjas pasirenka vieną iš siūlomų prekių pristatymo ir gavimo būdų:
5.1.1. Pristatymas į OMNIVA siuntų paštomatus. Pristatoma per 1–3 darbo dienas po užsakymo ir apmokėjimo. Pristatymo kaina nuo 2,99 EUR. Pristatymo išlaidos priklauso nuo siuntos svorio ir užsakytų prekių kiekio. Tiksli pristatymo suma yra matoma įforminant užsakymą.
5.1.2. Pristatymas su kurjeriu. Pristatoma per 1–3 darbo dienas po užsakymo ir apmokėjimo. Pristatymo kaina nuo 3,21 EUR. Pristatymo išlaidos priklauso nuo siuntos svorio ir užsakytų prekių kiekio. Tiksli pristatymo suma yra matoma įforminant užsakymą.
5.2. Pardavėjas neatsako ir nekompensuoja pirkėjui bet kokių galimų nuostolių, jei praleidžiamas suplanuotas prekių pristatymo laikas. Jei vėluojama pristatyti prekes pagal suplanuotą prekių pristatymo terminą ir pirkėjas nebenori laukti prekių pristatymo, jis turi teisę vienašališkai atsisakyti sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui. Tokiu atveju pirkėjas neturi teisės reikalauti iš pardavėjo jokios kompensacijos. Įprastu prekių pristatymo terminu laikomas terminas, neviršijantis 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai pardavėjas ir pirkėjas atskirai susitarė dėl kitų prekių pristatymo terminų.
5.3. Jei pirkėjo nėra pristatymo adresu, nurodytu perkant prekes, tokiu atveju pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių nepristatymo ar vėlavimo jas pasiimti. Jei pirkėjo nėra nurodytoje vietoje ar adresu arba nėra sutartu pristatymo laiku, tuo atveju, kai prekės nepristatomos, pirkėjui už prekes ir pristatymą sumokėti pinigai negrąžinami.
6. Prekių grąžinimas
6.1 Pirkėjas už prekių grąžinimą moka pats, išskyrus atvejus, kai buvo pristatytos neatitinkančios, trūkumų turinčios prekės.
6.2 Grąžinimas, jei prekė pristatyta į „Omniva“ siuntų terminalą: Prekę galima grąžinti per „Omniva“ siuntų terminalus naudojant „Omniva“ prekės grąžinimo kodą, nurodytą prekių gavimo SMS žinutėmis sąlygomis. „Omniva“ siuntų skyriuje pasirinkite siuntimo paslaugą, įveskite „Omniva sms“ pranešime nurodytą grąžinimo kodą, padėkite siuntą į jai skirtą skyrių ir uždarykite duris.
6.3 Grąžina, jei prekė pristatyta per kurjerį arba nėra grąžinimo kodo: susisiekite su mumis per internetinį pokalbį balticmarket.shop, rašydami el. Paštu: shop@balticmarket.shop arba skambindami telefonu: +370 60 427 515 darbo dienos: 9:00-18:00
6.4 Gavus ir apžiūrėjus prekes, grąžinamų prekių vertė per 14 dienų bus įskaityta į Pirkėjo sąskaitą naudojant mokėjimo būdą, kurį Pirkėjas naudojo pateikdamas užsakymą.
7. Internetinės parduotuvės teisės
7.1. balticmarket.shop internetinė parduotuvė pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti mažiausią pirkinių krepšelio sumą, kurią pasiekus bus įvykdytas kliento užsakymas.
7.2. Jei klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, pažeisdamas įsipareigojimus, kenkdamas parduotuvės stabilumui ar saugumui, balticmarket.shop internetinė parduotuvė turi teisę nedelsdama ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti ir apriboti kliento naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis ir atšaukti kliento registraciją.
7.3. Esant svarbioms, nenumatytoms aplinkybėms, turinčioms įtakos internetinės svetainės balticmarket.shop internetinei parduotuvei, parduotuvė turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi klientams.
7.4. Internetinė parduotuvė turi teisę anuliuoti užsakymą iš anksto nepranešusi apie tai klientui, jei klientas nesumoka per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir neinformavo administracijos apie tolesnį apmokėjimą.
8. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai
8.1. Internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti galimybę klientui naudotis balticmarket.shop internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis pagal šių Taisyklių nuostatas.
8.2 Internetinė parduotuvė įsipareigoja gerbti kliento teisę į jam priklausančios asmeninės informacijos privatumą. Visi kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
8.3. Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes klientui ho nurodytu adresu šių taisyklių 5 punkte nurodytomis sąlygomis.
8.4. Internetinė parduotuvė, dėl pagrįstų priežasčių negalėdama pristatyti pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja, kliento prašymu, pasiūlyti analogišką ar kuo panašesnę prekę ar bet kurią kitą prekę, kurios vertė būtų tokia pati. Jei klientas atsisako pasirinkti kitą prekę, internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Ši sąlyga taikoma, jei buvo sumokėtas avansas.
8.5. Internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus klientui per 3 (tris) darbo dienas, jei prekė grąžinama. Terminas skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
9. Kliento teisės
9.1. Klientas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
9.2. Klientas, kuris yra vartotojas, turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų, nenurodydamas priežasties, ir pranešti apie tai Pardavėjui. Pirkėjas negali pasinaudoti šia teise sudarydamas bet kurią iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardytų sutarčių.
9.3. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą pirkėjas praneša balticmarket.shop, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstomas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas apie atsisakymą siunčiamas el. paštu adresu shop@balticmarket.shop. Gavęs Pirkėjo pranešimą, balticmarket.shop nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie gautą pranešimą.
9.4. Numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties skaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo sutartis, nuo tos dienos, kai pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytas prekes; b. jei pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau nei vieną prekę iš skirtingų pardavėjų ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kai pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamo pardavėjo prekes; c. jei prekės pristatomos skirtingomis partijomis ar dalimis, pradedant nuo tos dienos, kai pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, kuris nėra vežėjas, gauna paskutinę partiją ar jos dalį; d. jei sutartis sudaroma dėl reguliaraus prekių pristatymo per tam tikrą laikotarpį, pradedant nuo tos dienos, kai pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, kuris nėra vežėjas, gauna pirmąsias prekes.
9.5. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo sutarties, kol prekė jam dar nebuvo pristatyta, pirkėjas privalo informuoti apie tai pardavėją naudodamasis svetainėje pateikta kontaktine informacija. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas ir apie tai informuojamas Pardavėjas.
9.6. Jei Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba ją atšaukė, taikomos šios sąlygos:
9.6.1. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekes tik tuo atveju, jei nėra praleistas prekių grąžinimo terminas. Grąžinant prekes galioja papildomi reikalavimai: prekė nebuvo pažeista ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, ji nebuvo naudota – visos grąžinamos prekės turi turėti autentiškas etiketes, apsauginius maišelius ir originalią pakuotę.
9.6.2. Kartu turi būti grąžinamos visos kartu su įsigyta preke pristatytos dovanos, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pristatytos dovanos pagal jų pobūdį laikotarpiu nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų nustatymo dienos yra panaudotos arba pasibaigė tokių dovanų galiojimo terminas.
9.6.3. Grąžindamas prekę, pirkėjas turi nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad gabenant ji nebūtų pažeista. Pardavėjas, iš kurio pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už grąžintą prekę su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntas, kurias pirkėjas atsiuntė netinkamai supakuotas, nurodė klaidingą adresą, taip pat jei siuntos yra pamestos ar sugadinamos transportuojant.
9.6.4. Jei Pirkėjas internetinėje parduotuvėje balticmarket.shop įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti pardavėjui visą prekių komplektą, t. y., pirkėjas gali pasinaudoti savo teise grąžinti prekes tik gražindamas visas komplektą sudarančias prekes. Jei bent viena iš komplektą sudarančių prekių neatitinka šių taisyklių 8.6.1 punkte nurodytų reikalavimų, pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti visą prekių komplektą.
9.7. Pinigai už grąžinamas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
10. Kliento įsipareigojimai
10.1. Klientas turi sumokėti už prekes ir jas priimti pagal šias taisykles.
10.2. Klientas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo informacijos tretiesiems asmenims. Pamiršęs prisijungimo duomenis, klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti pardavėją naudodamasis skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis ryšio priemonėmis.
10.3. Jei pasikeičia kliento registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos nedelsdamas atnaujinti.
10.4. Naudodamasis internetine parduotuve, klientas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
10.5. Klientas naudodamasis internetinės parduotuvės paslaugomis yra visiškai atsakingas ir atsako už asmens duomenų tikslumą. Jei klientas nepateikė tikslių asmens duomenų, kuriuos panaudojus buvo padaryta nuostolių ar atsirado kitų padarinių, internetinė parduotuvė įgyja teisę reikalauti kompensacijos už internetinės parduotuvės patirtus nuostolius.
10.6. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už veiksmus, atliktus naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis.
10.7. Jei registruotas vartotojas ar klientas naudoja kito asmens duomenis gavęs kliento sutikimą, internetinė parduotuvė laiko tą asmenį klientu. Už trečiųjų šalių naudojimąsi internetine parduotuve yra atsakingas registruotas vartotojas.
10.8. Jei internetinė parduotuvė turi nuorodą į kitų įmonių svetaines, internetinė parduotuvė neatsako už joje paskelbtą informaciją ar atliktus veiksmus, nestebi, nekontroliuoja ir neatstovauja šioms įmonėms.
10.9 Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už partnerių įsipareigojimų tinkamą vykdymą.
10.10. Nuostolių, patirtų naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis, atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus tiesioginius nuostolius.
11. Produkto kokybės garantija ir galiojimo terminas
11.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės, jei tokių yra, nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjo siūlomos prekės yra tinkamos kokybės. Produktas gali būti laikomas vartojimo pirkimo sutartimi, jei:
11.2.1. prekė atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tas pačias savybes kaip ir prekė, kurią pardavėjas pateikia pardavėjui, reklamuodamas šią prekę internetinėje parduotuvėje;
11.2.2. produktas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį;
11.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai būdingi vienos rūšies prekėms ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis, remdamasis prekės apibūdinimu ir viešais gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo pranešimais, įskaitant prekės reklamavimą ir ženklinimą etiketėmis.
11.3. Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už tai, kad parduodamos prekės dydis, forma, spalva ar kiti parametrai gali neatitikti faktinio prekės dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų dėl pirkėjo naudojamo monitoriaus nustatymų ar dėl kitų techninių priežasčių, kurių pardavėjas negali kontroliuoti. Prekių nuotraukos yra tik iliustracinio ir informacinio pobūdžio. Originalių gaminių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, funkcijos ir (arba) kitos ypatybės gali atrodyti kitaip nei tikrovėje dėl jų vizualinių savybių, todėl prašome atsižvelgti į produkto aprašyme nurodytas ypatybes. Pirkėjui patariama perskaityti prekės aprašymą.
11.4. Tais atvejais, kai teisės aktuose ar gamintojo standartuose nurodomas tam tikras tam tikrų prekių galiojimo laikas, pardavėjas įsipareigoja parduoti tokias prekes pirkėjui taip, kad jis turėtų realią galimybę naudoti tokias prekes iki jų galiojimo pabaigos.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šie nuostatai buvo parengti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų. Santykiams, kylantiems pagal šias Sąlygas, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
12.2 Visi ginčai, kylantys dėl šių taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.