Conditioner Dish - skalošanas līdzeklis trauku mazgājamajām mašīnām - 1 litrs
  • Conditioner Dish - skalošanas līdzeklis trauku mazgājamajām mašīnām - 1 litrs

Conditioner Dish - skalošanas līdzeklis trauku mazgājamajām mašīnām - 1 litrs

6,90 €
AR PVN

Neitralizē trauku virsmu pēc mazgāšanas trauku mazgāšanas mašīnā, piešķir spīdumu, nepieļauj notecējumu un plankumu veidošanās, veicina ātru nožūšanu. Var izmantot jebkuru trauku un galda piederumu skalošanai no stikla, plastmasas, porcelāna, cietiem metāliem. 

Daudzums

Līdzekli ieteicams izmantot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, medicīnas iestādēs, viesnīcās, pārtikas rūpniecībā, dažāda profila iestādēs un sadzīvē. Piemērots izmantošanai visa veida trauku mazgāšanas mašīnās, tajā skaitā profesionālās. Efektīvi darbojas jebkuras cietības ūdenī. Satur citronskābi. 

Lietošanas norādījumi:

Līdzekli ieliet skalotāja rezervuārā, atbilstoši lietošanas instrukcijai trauku mazgāšanas mašīnām. Mazgāšanai ar rokām koncentrāts jāatšķaida no aprēķina 1–3 g/l. Satur: attīrīts ūdens, virsmaktīvās vielas, citronskābe, kompleksveidotāji, aromatizētājs.

UZMANĪBU! Izraisa nopietnu acu kairinājumu! Sargāt no bērniem. Norīšanas gadījumā izskalot muti – NEIZRAISĪT VEMŠANU. Pēc lietošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem. 

Uzglabāšana:

Uzglabājiet sausā, vēsā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +35°С. Sargājiet no tiešas saules gaismas ietekmes. Uzglabājiet cieši noslēgtu. Partijas nr. skatīt uz iepakojuma. Tilpums: skatīt uz iepakojuma.

Ieteicams līdz,  36 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

10 vienības:

Specifiskas norādes